Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. decyzji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o praktykach studenckich tylko dla zaszczepionych, a zwłaszcza ws. decyzji uczelni o gromadzeniu danych studentów i pracowników dotyczących faktu zaszczepienia się.

RPO zwrócił się o wyjaśnienia do rektora uczelni AGH prof. Jerzego Lisa. Wcześniej biuro RPO poinformowało, że otrzymuje wnioski w sprawie akcji szczepień prowadzonej przez AGH.

Pierwszy dotyczy zapowiedzi monitorowania przez uczelnię danych dotyczących zdrowia w postaci danych o zaszczepieniu i na ich podstawie objęcie osób niezaszczepionych, a więc narażonych na zakażenie, systemem specjalnej ochrony. Nie da się tego wprowadzić - jak wskazał RPO - bez uzyskania informacji, kto został zaszczepiony, co jest równoznaczne z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia.

Drugi wniosek dotyczy odbywania praktyk studenckich w AGH jedynie przez zaszczepionych studentów. Władze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska poinformowały, że do praktyk w tym roku akademickim zostaną dopuszczone tylko osoby, które przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu się co najmniej jedną dawką.

W związku z decyzjami AGH pojawiły się też zapowiedzi zawiadomień do prokuratury. Pismo takie do krakowskiej prokuratury okręgowej wysłała już m.in. kancelaria Lega Artis. Przygotowania podobnych dokumentów zapowiedzieli przedstawiciele antyszczepionkowców.

"Z głosami antyszczepionkowymi nie dyskutujemy"

"Rzeczpospolita" pisała dzisiaj, że na jednym z wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dziekan uzależnił udział studentów w zajęciach terenowych i praktykach od przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki. Władze uczelni uprzedziły też, że osoby niezaszczepione będą musiały zostać objęte systemem specjalnej ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.

"Władzom uczelni zależy na rozpoczęciu nowego roku akademickiego w trybie normalnym i przywróceniu pełnego funkcjonowania uczelni. Musimy dbać o zdrowie wszystkich" - tłumaczyła, rzeczniczka AGH Anna Żmuda-Muszyńska, cytowana przez media. "Z głosami antyszczepionkowymi nie dyskutujemy" - dodała.