Kraków przyjął falę kulminacyjną. Niestety, wały przeciwpowodziowe nie wytrzymały; w wielu miejscach wylała Wisła, problemy są także z zatkaną kanalizacją. Podtopionych zostało wiele budynków. W pierwszej kolejności strażacy wypompowuje wodę w instytucjach użyteczności publicznej - szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach. Część placówek oświatowych jest zamykana.

- X Liceum Ogólnokształcące - zawieszono części zajęć,

- XXIX Liceum Ogólnokształcące - zawieszenie części zajęć,

- V Liceum Ogólnokształcące - zawieszenie części zajęć,

- XV Liceum Ogólnokształcące - zajęcia skrócone,

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - zajęcia skrócone,

- Zespół Szkół Łączności - odwołanie zajęć także w środę 19 maja (poza egzaminem ustnym maturalnym),

- Szkoła Muzyczna I i II stopnia - zajęcia odwołane od godz. 15.00 oraz w środę 19 maja,

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 - zajęcia odwołane,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 3 - zajęcia odwołane,

- XXVIII Liceum Ogólnokształcące - zajęcia odwołane,

- Przedszkole nr 124, zamknięte do odwołania,

- Przedszkole nr 79 - zamknięte do odwołania,

- Szkoła Podstawowa nr 142 - zajęcia skrócone,

- Szkoła Podstawa nr 25 - zajęcia odwołane (także w środę, 19 maja),

- Gimnazjum nr 21 - w środę 19 maja - zajęcia odwołane,

- Szkoły podstawowe nr 62, 132, 133, 117, 142- planowane zawieszenie zajęć,

- Szkoła Podstawowa nr 31 - zajęcia odwołane (o godz. 11:00 dzieci zostały ewakuowane),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - ewakuowano budynki przy ul. Barskiej 45 i Szwedzkiej 42. Młodzież przeniesiono do budynku przy ul. Szujskiego 2, od godziny 10.30 młodzież sukcesywnie wysyłana jest do domów,

- II Liceum Ogólnokształcące - skrócenie zajęć,

- Przedszkole nr 79 - nie przyjmuje dzieci z powodu podtopienia. Obecne w przedszkolu dzieci zostały przeniesione do Przedszkola 127, 19 i 20 maja także zostaną w Przedszkolu nr 127,

- Przedszkole nr 80 - zalane piwnice, przedszkole ma zabezpieczone miejsce w Zespole Szkół zawodowych nr 1 przy ul. Rzeźniczej,

- Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11 zajęcia odwołane,

- Szkoła Podstawowa nr 18 - ewakuowano uczniów,

- Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 - zajęcia odwołane,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 - zajęcia odwołane,

- SOSW nr 3, ul. Praska 64 - zajęcia odwołane do poniedziałku,

- Szkoła Podstawowa nr 26 - nie będzie zajęć do odwołania,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul Konfederacka 18 - zajęcia odwołane,

- Przedszkole Nr 71 nie przyjmuje dzieci, część dzieci przeniesiono do Przedszkola 127,

- Krakowski Ośrodek Terapii, zajęcia przy ul. Helclów i Miodowej odwołane,

- Przedszkole Nr 9, w środę, 19 maja zamknięte będą 3 z 6 oddziałów.

Ewakuowane są dzieci ze żłobków:

1) Żłobek nr 21 ( I grupa dzieci), ul. Lekarska 3,

2) Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7.