Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o zamkniętych odcinkach dróg; stan na godz. 22.00

Województwo opolskie

dk 94 zamknięta północna obwodnica Opola. Wytyczono objazd przez Wrzoski - Bierkowice - Opole

Województwo podkarpackie

dk 9 m. Dukla droga na odcinku Dukla - Barwinek zamknięta dla samochodów ciężarowych, wyznaczono objazd dla samochodów osobowych przez Miejsce Piastowe - Rymanów - Daliowa (dw. nr 887) - Tylawa (dw. nr 897)

dk 77 m. Trześń - Gorzyce w km 24+000 do 27+900

dk 73 m. Bukowa

dk 73 m. Kołaczyce

dk 73 m. Kamienica Dolna

dk 28 m. Jasło -Trzcinica

Województwo świętokrzyskie

dk 77 m. Sandomierz (odc. Węzeł Kraków - gr. woj. świętokrzyskiego)

Województwo pomorskie

dk 90 - przeprawa promowa w Korzeniewie

Województwo małopolskie

dk 28 - odc. Ropa - Gorlice

dk 28 - obwodnica Biecza

dk 75 - odc. Maciejowa - Muszynka

dk 87 - m. Barcice

dk 87 - zamknięty most na rzece Poprad w km 7 + 000

Województwo mazowieckie

dk 57 - m. Maków Mazowiecki