W ciągu najbliższej doby, z powodu przemieszczania się fali kulminacyjnej, wzrośnie poziom wody w Wiśle pomiędzy ujściem Dunajca a ujściem Wisłoki. Z kolei powyżej ujścia Dunajca woda w Wiśle opadać - informuje IMGW.

Spośród innych rzek woj. małopolskiego tylko na Sole w Oświęcimiu, na Skawince i Usznicy poziom wody przekroczy stan alarmowy. W zlewni Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły poziom rzek ma opadać, ale będzie nadal w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Miejscami, w wyniku prognozowanych opadów deszczu, możliwy jest ponowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich.

IMiGW ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, zagrożeniem dla obszarów zalewowych, możliwością wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów. Może też dojść do uniemożliwienia prowadzenia prac hydrotechnicznych oraz utrudnień w komunikacji lądowej i żegludze wodnej.

Instytut zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.