Ponad 9 milionów złotych przeznaczy w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie skutków powodzi w województwie śląskim. Fundusz zapewnia, że jeśli potrzeby będą większe, kwota ta może wzrosnąć.

Niezależnie od tego - w ramach bieżącej działalności - Fundusz kupi w trybie pilnym co najmniej jedną wysokowydajną pompę. Niedobór takich urządzeń podczas prowadzonej w regionie akcji ratowniczej zasygnalizował podczas wczorajszej konferencji prasowej wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.

Jak poinformował rzecznik katowickiego WFOŚiGW Piotr Biernat, specjaliści Funduszu zaczęli już opracowywać możliwie uproszczone i skrócone zasady ubiegania się o dofinansowanie usuwania skutków szkód na terenach, gdzie wystąpiło nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska.

Nowe regulacje będą musiały jeszcze zostać przyjęte przez radę nadzorczą WFOŚiGW, która ma zebrać się w przyszły piątek. Potem o dotacje Funduszu będą mogli występować właściciele lub administratorzy urządzeń hydrotechnicznych i ochrony środowiska, a także samorządy z terenów objętych powodzią.

Środki te będą mogły zostać wykorzystane na usuwanie szkód w urządzeniach wodnych i ochrony środowiska, a także zniszczeń samego środowiska. Pokryją też koszty wojewody śląskiego na doposażenie magazynów przeciwpowodziowych oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej - ponoszone przez wojewódzką komendę straży.

Fundusz przygotowany jest już także, by w trybie nadzwyczajnym dofinansować letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenów objętych powodzią. Zainteresowanie współpracą przy organizacji takiej akcji - podobnej, jak zorganizowanej w 2009 r. dla dzieci z zalanych terenów Podkarpacia - wyraziła już śląska chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego.

W ostatnich latach katowicki WFOŚiGW wsparł kwotą ponad 115 mln zł łącznie 284 inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi. W ub. roku m.in. odbudowano wały rzeki Biała w Bielsku-Białej i nadbudowano wały Wapienicy w Czechowicach-Dziedzicach, powstały zbiorniki retencyjne w powiecie tarnogórskim, Koszęcinie i Kromołowie i rozbudowano system pomiarowy w Goczałkowicach.

Ze środków Funduszu doposażono 11 magazynów przeciwpowodziowych w województwie śląskim. Kwotą średnio ok. 12 mln zł rocznie dofinansowywano też zakupy sprzętu dla straży pożarnej, m.in. pomp szlamowych, motopomp pływających, agregatów prądotwórczych, wyciągarek do samochodów, masztów oświetleniowych, zestawów ratownictwa technicznego, pontonów, łodzi, urządzeń do dezynfekcji i odzieży ochronnej.