Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się także w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zobacz, co się do nich zalicza.

Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody z:

1. odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, 2. odsetek i dyskonta od obligacji, 3. tytułu udziału w funduszach kapitałowych, 4. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną - opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc.; w przypadku uzyskania ich na terytorium Polski podatek pobierany jest przez płatnika

Dowiedz się więcej o opodatkowaniu przychodów z kapitałów pieniężnych