Państwowy Komitet Graniczny (PGK) Białorusi skomentował po południu nagranie opublikowane przez polską straż graniczną, na którym widać, jak białoruscy funkcjonariusze przewożą służbowym samochodem grupę migrantów na granicy Polski z Białorusią. Osobom tym udzielano pomocy - poinformowano.

„W związku z tym, że niektórzy uchodźcy źle się czuli, zostali przewiezieni służbowymi samochodami, by została im udzielona pomoc medyczna” – podał PGK.

Wcześniej polska straż graniczna opublikowała na Twitterze nagranie opatrzone podpisem "Działania białoruskich służb granicznych wzdłuż polskiej granicy - przewożenie imigrantów na różne odcinki". Na nagraniu widać, jak umundurowani ludzie pomagają wsiąść do ciężarówki kilku osobom. W innej części nagrania widać, jak grupa ludzi w strojach cywilnych oraz funkcjonariusze przemieszczają się po lesie w pobliżu ogrodzenia z drutu kolczastego.

"Silne wsparcie"

Żołnierze obrony terytorialnej rozpoczęli operację "Silne Wsparcie" w piątek w związku z wprowadzeniem dzień wcześniej na obszarze przygranicznym z Białorusią stanu wyjątkowego. Ich zadaniem jest patrolowanie miejscowości objętych stanem wyjątkowym i wspieranie mieszkańców tych terenów, a także informowanie, co zrobić w sytuacji zagrożenia. Od 3 września dwie brygady obrony terytorialnej, rozlokowane w rejonach graniczących z Białorusią uczestniczą w działaniach na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Wcześniej gotowość WOT do działań przeciwkryzysowych była podnoszona m.in. z powodu gwałtownych zjawisk pogodowych w lipcu br. i w sierpniu 2020.

Stan wyjątkowy w 183 miejscowościach

Stan wyjątkowy wprowadzony w części województw podlaskiego i lubelskiego obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów, a także zbliżającymi się manewrami wojskowymi Zapad. Wskazywano, że Polska musi zapewnić bezpieczeństwo swojej wschodniej granicy, która jest jednocześnie granicą UE.


Na obszarze obowiązywania stanu wyjątkowego dorośli muszą nosić przy sobie dokument tożsamości, a uczące się młodzież poniżej 18 lat legitymację szkolną. Obowiązuje również zakaz przebywania na tym obszarze innych osób niż mieszkańcy lub do tego uprawnieni. Zawieszono tam możliwość organizowania zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych. Nie można również filmować i fotografować "określonych miejsc, obiektów lub obszarów".