Przesyłki dla osób objętych zakazem wychodzenia z domu są przechowywane w placówkach do czasu zakończenia przymusowej izolacji ich adresatów. Wyjątkiem są przekazy pieniężne, które są doręczane pod adresy objęte kwarantanną - przypomina Poczta Polska.

W ramach działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów, Poczta Polska zdecydowała o zastosowaniu specjalnych procedur wobec osób, które z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem są objęte kwarantanną" - czytamy w komunikacie.

"Poczta, podobnie jak inne instytucje, posiada dostęp do aktualnej bazy adresów oraz numery telefonów (bez danych osobowych abonenta) tych osób. Korespondencja kierowana do nich jest bezpłatnie przechowywana w placówkach" - napisano.

Poczta poinformowała, że rozwiązanie to oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji, a poczta doręczy przesyłkę dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata. "Dotychczas w placówkach przechowuje się ponad 30 tys. takich przesyłek" - podano.

Operator pocztowy wprowadził także szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną.

"Świadczenia pieniężne są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa" - poinformowano.

Poczta podała, że "dotychczas doręczono blisko 2800 przekazów pieniężnych w taki bezpieczny sposób".

Listy polecone trafią do skrzynki

W związku ze zmianą zapisów w Prawie pocztowym listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata, natomiast dla przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru - podała Poczta Polska.

Poczta poinformowała, że wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także wysyłanych do tych instytucji.

"Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i stanowią odpowiedź Spółki na oczekiwania społeczne" - powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

"Dzięki wprowadzonym zmianom adresaci otrzymają większość przesyłek w sposób bezdotykowy" - dodał.

W komunikacie czytamy, że epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług. Dodano, że w następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, a paczki i przesyłki kurierskie będą doręczane bez pokwitowania