Rząd w ogłoszonym dziś projekcie ustawy poprawiającej Tarczę Antykryzysową wprowadza duże i ważne zmiany dla kierowców. Dotyczą one między innymi kończącego się terminu prawa jazdy i badań psychologicznych dla kierowców zawodowych.

Poprawki w Tarczy Antykryzysowej zapewniają administracyjne wydłużenie ważności praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich, a także psychologicznych dla zawodowych kierowców. Ważność dokumentów zostanie automatycznie przedłużona do 30 dni od momentu odwołania stanu epidemii.

Druga zmiana dotyczy wydłużenia ważności tablic rejestracyjnych i pozwoleń czasowych. Jeśli ich termin upłynie w czasie trwania stanu epidemii, to zostanie wydłużony do 14 dni po zakończeniu epidemii.

Należy pamiętać jednak, że stan epidemii nie zwalnia nas między innymi z obowiązkowych przeglądów pojazdu. Mimo wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu możliwa jest również wizyta u mechanika lub wulkanizatora w celu wymiany opon. Pamiętać należy jednak, że jest to dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy auto jest nam niezbędne do życia: pozwala na dojazdy do pracy, do lekarza lub do sklepu.

Korzystając z usług mechanika nie zapominajmy o zachowaniu środków ostrożności i odległości od pracowników i innych klientów warsztatu.