Do tej pory wypłaciliśmy ok. 1,3 mln dodatkowych zasiłków opiekuńczych na kwotę 912 mln złotych. Rozpatrzono już prawie 100 proc. wniosków - powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Dodał, że najwięcej wniosków złożono w czasie tzw. lock downu. W marcu, w związku z epidemią Covid-19, pojawiła się możliwość skorzystania z dodatkowego świadczenia. Chodziło o rodziców, którzy musieli zostać w doku z dzieckiem, kiedy zamknięte były szkoły i przedszkola.

Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni. Potem był przedłużany. Ostatnio do 20 września. "Najwięcej wniosków złożono w czasie tzw. lock downu. We wrześniu sytuacja ustabilizowała się. Wniosków było już o wiele mniej" - informuje ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu Covid-19, obowiązywał do niedzieli (20 września). Teraz istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jaki zasiłek i dla kogo?

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby opiekunki, z którą rodzice mają zawartą umowę, lub opiekuna dziennego - zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia.

Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.