​Rząd wprowadza ograniczenia dla firm, ale nie oferuje im żadnej konkretnej pomocy. Dziś o północy wchodzą w życie nowe koronawirusowe restrykcje - zamknięte zostaną siłownie i baseny, restauracje będą mogły gościć klientów tylko do godz. 21, są także limity dotyczące liczby gości. Dla wielu firm nadchodzi trudny czas.

Władza jednak na razie nie przedstawiła planu konkretnej pomocy dla wszystkich, których dotkną nowe regulacje. A to dlatego, że wszystko jest robione na ostatnią chwilę. Do tego dochodzi problem organizacyjny w Ministerstwie Rozwoju, które pełni wiodącą rolę we wspieraniu przedsiębiorców.

Do tej pory wsparciem zajmowała się Jadwiga Emilewicz, ale jej stanowisko przejął Jarosław Gowin. Nowe władze resortu rozwoju, zamiast opracować plany antykryzysowe, uczy się swojego miejsca pracy. Zamiast działać - wdrażają się. Poznają swoje miejsca pracy, ludzi i procedury.

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że rząd ma wciąż przestrzeń do pomocy przedsiębiorcom. Mówił, że pierwsza tarcza antykryzysowa ma możliwość emisji obligacji do poziomu 112 mld zł, a do tej pory zostało wykorzystane około 70 mld zł. Zapewnił, że w odniesieniu do branż najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami - np. gastronomicznej - będą prowadzone działania mające na celu ich wsparcie.

Jarosław Gowin z kolei zapewniał, że “trwają prace" nad zwolnieniem dodatkowego postojowego z podatku dochodowego w 2020 i 2021 roku.

Tarcza 5.0

Od 15 października weszła w życie tarcza antykryzysowa 5.0, skierowana do jedynie branż turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Przedsiębiorcy z tych sektorów mogą wnioskować do ZUS o wsparcie, np. Zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku z tym samym miesiącem 2019 r.). Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada.

Kolejne wsparcie dla prowadzących firmy to świadczenie postojowe. Prawo do niego zyskują osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Ponadto, przedsiębiorcy muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 r.

Tarcza 5.0 wprowadza też dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, a także konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych i jarmarków.

Opracowanie: