Przed nami doroczny jasnogórski szczyt pielgrzymkowy, przypadający na połowę i drugą połowę sierpnia. W związku z tym władze Częstochowy zwróciły się do ministra zdrowia o regulacje, dotyczące pielgrzymów z regionów szczególnie zagrożonych koronawirusem.

Jak wynika z piątkowej informacji miasta, jego wiceprezydent Ryszard Stefaniak w listach wysłanych tego dnia do szefa Ministerstwa Zdrowia i do głównego inspektora sanitarnego podkreślił, że w opublikowanych przez resort w czwartek "Regionalnych obostrzeniach związanych ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów" bez zmian pozostawiono możliwość organizacji zgromadzeń.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że wyznaczając strefy zagrożenia epidemiologicznego, kierowało się liczbą zachorowań w poszczególnych powiatach w ostatnich 14 dniach - tam, gdzie na 10 tys. mieszkańców zachorowań było więcej niż 12, obowiązuje strefa czerwona, a tam, gdzie liczba nowych chorych na 10 tys. mieszkańców wyniosła między 6 a 12 - żółta.

Nasze obawy budzi fakt, że osoby przybywające do Częstochowy z rejonów o najwyższym wzroście zakażeń koronawirusem mogą stać się źródłem powstania ognisk w naszym mieście. Zapewnienie bezpieczeństwa innym pątnikom, a także mieszkańcom Częstochowy, wydaje się w tej sytuacji trudne
- ocenił w piątek wiceprezydent Częstochowy.

Już na początku lipca władze Częstochowy publicznie apelowały do przybywających na Jasną Górę o ostrożność i rozsądek, prosząc o powstrzymanie się w tym roku od masowego pieszego pielgrzymowania, które mogłoby stać się ogniskiem nowych zachorowań. W apelu do mieszkańców miasto zwracało się o zachowanie środków bezpieczeństwa i unikanie dużych skupisk ludzi.

Zdaniem lokalnych samorządowców ruch pielgrzymkowy z rejonów o najwyższym wzroście zachorowań na COVID-19 może stać się zagrożeniem zarówno dla innych przybywających do miasta, jak mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Stąd piątkowe wystąpienie do szefów MZ i GIS o uregulowanie kwestii pielgrzymowania z obszarów szczególnie zagrożonych koronawirusem.

Pielgrzymki w specjalnym reżimie sanitarnym

W odpowiedzi na lipcowy apel prezydenta Częstochowy przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski zaprosił pielgrzymów do sanktuarium - przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Również wcześniej miasto przypominało, że w tym roku pielgrzymki powinny być organizowane i przebiegać zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego.

Oznacza to m.in., że w pielgrzymkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, wszyscy pielgrzymi muszą mieć zapewniony dostęp do środków higienicznych i punktów sanitarnych. Muszą być też wyposażeni w maseczki, środki do dezynfekcji, często myć i odkażać ręce oraz utrzymywać bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących.

Miasto przypomina też, że na zabezpieczenie przejścia przez Częstochowę i wejścia na Jasną Górę, mogą liczyć tylko oficjalnie zgłoszone grupy piesze. Pielgrzymki niemające zgody władz kościelnych nie będą - według zapowiedzi Jasnej Góry - oficjalnie witane i przyjmowane w sanktuarium (w tym roku nie powinny być organizowane grupy pielgrzymkowe z miejsc, które zostały dotknięte większą liczbą zachorowań lub pojawiły się tam niedawno nowe ogniska koronawirusa).

Niektórzy pątnicy zrezygnowali z tradycyjnej formy pielgrzymowania. Z Krakowa wyruszyło ok. tysiąca osób

Najbliższymi większymi zgromadzeniami na Jasnej Górze mogą być piesze pielgrzymki w związku ze świętem Wniebowzięcia NMP (31 lipca-15 sierpnia), pieszymi pielgrzymkami związanymi ze świętem Matki Bożej Jasnogórskiej (23-25 sierpnia); procesja maryjna z archikatedry na Jasną Górę 25 sierpnia i uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia, a także Pielgrzymka Rolników (5-6 września) i Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy (19-20 września).

W ostatnich tygodniach część organizatorów corocznych pieszych pielgrzymek na Jasną Górę rezygnowała z takiej formy pielgrzymowania w tym roku - np. 75. Pieszą Pielgrzymkę Rybnicką, która u celu staje się Pielgrzymką Archidiecezji Katowickiej, reprezentowało pięciu wędrujących księży. Podobną formułę przybrała tegoroczna pielgrzymka rzeszowska.

Część innych pielgrzymek odbywa się jednak w tradycyjnej formie, choć z mniejszą liczbą pieszych pątników. W czwartek w 40. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę wyruszyło ok. 1 tys. pielgrzymów (rok temu ok. 8,5 tys.).

SPRAWDŹ AKTUALNY BILANS EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE.