Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty krytycznie odnosi się do przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do powrotu uczniów do szkoły. W wydanym rano oświadczeniu, pod którym podpisało się 6 tysięcy osób, stowarzyszenie domaga się m.in. rozłożenia rozpoczęcia roku szkolnego na etapy.

Podział klas na mniejsze grupy, wyposażenie szkół w urządzenia do transmisji lekcji, czy rozpoczęcie prac nad zmianą podstaw programowych - to część działań rekomendowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej. Złożyliśmy dzisiaj rano na ręce wszystkich instytucji państwowych stanowisko, w którym zwracamy uwagę na podstawowe zaniechania i zaniedbania przed początkiem roku szkolnego oraz rekomendacje działań na rzecz lepszego wdrożenia oświaty do tego roku szkolnego - mówi Marek Pleśniar, dyrektor biura OSKKO.

Według stowarzyszenia najpierw do szkoły powinny wrócić dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3, a po dwóch tygodniach pozostali uczniowie. Proponujemy plan działań polegający na przyjęciu od 1 września br. do szkół dzieci do grup przedszkolnych (zerówek) oraz klas 1-3. I tylko tych dzieci - na okres około 2 tygodni. Ma to zapewnić bezpieczny dystans społeczny z wykorzystaniem bazy całej szkoły oraz sugerowaną przez naukowców kwarantannę powakacyjną dzieci starszych. Powrót klas 4-8 dopiero po ww. kwarantannie - w drugiej połowie września. Wcześniej zalecamy tym uczniom edukację zdalną i konsultacje w szkole. Należy też zapewnić rodzinom dzieci klas 4-8 zasiłków na ww. czas do powrotu do szkoły - czytamy w oświadczeniu OSKKO.

Całe stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty:

Są to poważne zarzuty i istotne oczekiwania. Musiały paść, ponieważ tego wymaga od nas odpowiedzialność za edukację i dobrostan dzieci i młodzieży. Stoimy na stanowisku, że dzieci powinny wrócić do przedszkoli i szkół najszybciej, jak to jest możliwe. Lecz tylko na wyżej wymienionych zasadach - mówi Pleśniar.

Opracowanie: