​Dziś o godz. 14 w Ministerstwie Zdrowia obradował będzie sztab kryzysowy. Ma się zająć możliwymi scenariuszami po tym, gdy w piątek 13 lekarzy z Rady Medycznej przy premierze złożyło dymisję. Eksperci byli rozczarowani, że rząd nie postępuje zgodnie z ich wskazaniami.

Są dwa prawdopodobnie scenariusze. Pierwszy to powołanie zupełnie nowego gremium, na wzór dotychczasowej Rady Medycznej, którego trzon będzie tworzyła czwórka ekspertów, którzy nie zrezygnowali - wśród nich jest doradca premiera ds. pandemii prof. Andrzej Horban.

Drugi scenariusz to postawienie na mniej formalne konsultacje. Wśród ekspertów, którzy odeszli z rady są lekarze, którzy cały czas współpracują z ministerstwem jako krajowi konsultanci, np. w medycynie rodzinnej czy epidemiologii i ich głos w takiej formie też będzie brany pod uwagę.

Sztab omówi też strategię na piątą falę pandemii, wywołanej wariantem Omikron, który według szacunków stanowi już kilkanaście procent wszystkich zakażeń.

Sfrustrowana trzynastka

W oświadczeniu członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnację napisano m.in., że ich decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

"Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie Covid-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych" - napisało 13 z 17 członków Rady.

"Rozbieżności między przesłankami naukowymi i medycznymi, a praktyką stały się szczególnie jaskrawe w kontekście bardzo ograniczonych działań w obliczu fali jesiennej, a potem wobec zagrożenia wariantem Omikron, pomimo przewidywanej olbrzymiej liczby zgonów" - czytamy w oświadczeniu.

Pod oświadczeniem podpisali się:

 • Robert Flisiak, 
 • Magdalena Marczyńska, 
 • Agnieszka Mastalerz-Migas, 
 • Radosław Owczuk, 
 • Iwona Paradowska, 
 • Miłosz Parczewski, 
 • Małgorzata Pawłowska, 
 • Anna Piekarska, 
 • Krzysztof Pyrć, 
 • Krzysztof Simon, 
 • Konstanty Szułdrzyński,
 • Krzysztof Tomasiewicz,
 • Jacek Wysocki.

Rada Medyczna do spraw Covid-19 została powołana zarządzeniem premiera z 6 listopada 2020 r. Do zadań Rady należały przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.

Opracowanie: