Biskupi katoliccy w USA zalecają raczej szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderna niż Johnson & Johnson. Twierdzą, że preparaty tej ostatniej firmy - wyprodukowane przy użyciu linii komórkowych, pochodzących z abortowanego ludzkiego płodu - rodzą pytania o ich dopuszczalność. "Chyba, że nie ma innego wyboru" - dodają duchowni.

W przeciwieństwie do firm Pfizer/BioNTech i Moderna, koncern Johnson & Johnson wyprodukował swój preparat przeciwko Covid-19 częściowo z wykorzystaniem linii komórkowych pochodzących z abortowanego ludzkiego płodu. W wydanym w tym tygodniu oświadczeniu przywódcy Konferencji Biskupów Katolickich USA uznali, że rodzi to pytania o jego dopuszczalność.

Jeśli ktoś ma możliwość wyboru szczepionki, należy wybrać szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna zamiast szczepionki Johnson & Johnson - przytacza amerykańskie radio publiczne stanowisko biskupów katolickich. Powstrzymali się oni jednak od nakazu całkowitego unikania tej szczepionki.

W praktyce Amerykanie na ogół nie mają wpływu na wybór preparatu. Dlatego, jeśli nie ma innej alternatywy, biskupi przystają na użycie tego wyprodukowanego przez firmę Johnson & Johnson. Powołują się na orzeczenie Kongregacji Nauki Wiary Watykanu.

Jeśli etycznie nienaganne szczepionki Covid-19 nie są dostępne (...) jest moralnie dopuszczalne przyjmowanie szczepionek Covid-19, które wykorzystywały linie komórkowe płodów po aborcji w badaniach i procesie produkcyjnym - głosi watykański dokument.

Kiedy w grudniu biskupi podjęli kontrowersyjny w środowiskach religijnych temat, zwrócili uwagę, że szczepionki Pfizer i Moderna też wykorzystują ludzkie komórki płodowe. Dzieje się to jednak tylko podczas testowania skuteczności preparatu, co czyni je akceptowanymi.

Chociaż żadna ze szczepionek nie jest całkowicie wolna od jakiegokolwiek związku z moralnie niedopuszczalnymi liniami komórkowymi (...), w tym przypadku związek jest bardzo daleki od zła aborcji - argumentowali duchowni.

W opinii biskupów szczepienie należy rozumieć "jako akt dobroczynności wobec innych członków naszej społeczności. W tym kontekście bezpieczne szczepienie przeciwko Covid-19 należy uważać za akt miłości bliźniego i część naszej moralnej odpowiedzialności za dobro wspólne" - ocenili biskupi.

Niektórzy duchowni, jak biskup Joseph Strickland z Tyler w Teksasie, zajmują jednak bardziej nieprzejednane stanowisko. Jest on przeciwny stosowaniu każdej szczepionki przeciwko Covid-19 w jakimkolwiek stopniu wykorzystującej abortowane ludzkie płody.

Radio NPR przypomina, że papież Franciszek, a także emerytowany papież Benedykt XVI otrzymali szczepionki, kiedy tylko stały się dostępne.