Senat zgłosił kilkaset poprawek do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę 6.0, czyli kolejny pakiet pomocy dla gospodarki zmagającej się z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Zaproponowane przez senatorów zmiany rozszerzają listę branż i firm, które będą mogły skorzystać z rządowej pomocy.

Z mniej więcej 470 zgłoszonych do ustawy poprawek senatorowie poparli 452. W głosowaniach proponowane zapisy zostały poblokowane w grupy, dzięki czemu rozpatrywanie ich izba wyższa zdołała zamknąć w dwóch godzinach.

Za poparciem ustawy wprowadzającej tarczę 6.0 z poprawkami senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Teraz ustawa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Senat chce, by więcej firm i branż mogło skorzystać z rządowej pomocy

Zaproponowane przez Senat zmiany dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia katalogu branż i firm, które będą mogły ubiegać się o pomoc rządu w związku z pandemią koronawirusa.

Chodziło m.in. o firmy z branż artystycznej, kulturalnej i turystycznej: np. o przewodników czy pracowników muzeów.

W sumie - jak podaje Senat na swoich stronach - ustawa "przewiduje wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią Covid-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej".

Zgodnie z jedną z popartych poprawek, pomocą państwa mają być objęte także firmy, które szczególnie ucierpiały z powodu Covid-19 i rozpoczęły swoją działalność po 30 listopada 2019 r. O przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, jeśli uzyskany przez nich przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jak będzie wyglądała pomoc?

Narzędzia pomocowe jakie zaproponowano w tarczy 6.0 to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł, które ma miejsce na podstawie zawieranej na trzy miesiące umowy. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Poprawki przyjęte przez Senat rozszerzyły katalog przedsiębiorców prowadzących działalność przypisaną do kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) o kilkadziesiąt pozycji. Były to podmioty prowadzące m.in. piekarnie, niewyspecjalizowane sklepy z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, sprzedawców ubrań, sklepy meblarskie, księgarnie, wyspecjalizowane sklepy medyczne, drogerie, outlety, taksówkarzy, zajmujących się cateringiem, fryzjerów czy osoby wynajmujące nieruchomości.

Kolejna z popartych poprawek, pozwoli w czasie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19, wstrzymać organom administracji publicznej bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni. O tym fakcie strony postępowania będą musiały być powiadomione.

Jedna z poprawek zaakceptowanych przez Senat odnosi się również do wnoszenia inicjatyw obywatelskich w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, albo epidemii.

Kolejna ze zmian zezwoli - w celach analityczno-sprawozdawczych - na udostępnianie przez PFR informacji o firmach, które ubiegały się o wsparcie lub je otrzymały, właściwemu ministrowi ds. gospodarki.