Od 1 sierpnia wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec będą zobowiązane do posiadania dowodu szczepienia przeciw Covid-19, nabytej odporności lub testu na obecność koronawirusa z negatywnym wynikiem. W ten sposób, jak oznajmiła zastępczyni rzecznika rządu w Berlinie Ulrike Demmer, niemieckie władze chcą ograniczyć falę zakażeń SARS-CoV-2.

Od najbliższej niedzieli wszystkie osoby powyżej 12. roku życia, przyjeżdżające do Niemiec dowolnym środkiem transportu, będą musiały przedstawić dowód szczepienia przeciw Covid-19, wyzdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Taki wymóg istnieje już w odniesieniu do wszystkich pasażerów linii lotniczych.

W przypadku wjazdu z obszaru uznanego za zagrożony koronawirusem osoby zaszczepione i wyleczone muszą również przedstawić dowód wykonania testu.

Dwie klasyfikacje

Berlin stosować będzie tylko dwie zamiast trzech kategorii klasyfikacji obszarów na świecie o wyższym ryzyku infekcji SARS-CoV-2: obszary wysokiego ryzyka oraz te, na których występują nowe, budzące obawy warianty koronawirusa. O zaklasyfikowaniu regionu do obszaru wysokiego ryzyka wspólnie decydować będą resorty zdrowia i spraw wewnętrznych oraz MSZ.

Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka lub obszaru występowania nowych wariantów koronawirusa muszą podać na portalu internetowym rządu swoje dane osobowe i miejsce zamieszkania na czas niezbędnej kwarantanny wjazdowej.