Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzegają, że zanim wypłacą kolejną transzę pomocy dla Grecji, muszą mieć pewność, że reformy w tym kraju są realizowane i że współfinansują je państwa strefy euro.

Pomyślny przegląd istniejącego programu w sprawie Grecji, co oznacza zatwierdzenie nowej raty, wymaga dojścia przez radę wykonawczą MFW do wniosku, że program jest realizowany i że jest finansowany - powiedział pełniący obowiązki dyrektora MFW John Lipsky. Grecki parlament ma 28 czerwca głosować w sprawie pakietu reform budżetowych.

Żeby uniknąć bankructwa, Grecja musi otrzymać kolejną transzę tej pomocy w kwocie 12 mld euro do połowy lipca, żeby mieć środki na wykup swoich obligacji.