Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso zaproponował "nadzwyczajny plan" pomocy dla pogrążonej w kryzysie Grecji. Sugeruje szybkie odblokowanie ok. miliarda euro funduszy z budżetu UE.

Taka pomoc ma być dopełnieniem pożyczek międzynarodowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań Grecji. Opiewającą na 110 mld euro pomoc przyznały Atenom kraje UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Przewodniczący KE sprecyzował, że wysokość dostępnych środków z budżetu UE jest szacowana na miliard euro.

Barroso oświadczył, że chce zwrócić się do Rady Europejskiej, czyli przywódców państw UE, którzy w czwartek i piątek mają spotkać się w Brukseli, "o przedyskutowanie tego, co możemy zrobić dla Grecji", tak aby zwiększyć jej konkurencyjność i pomóc zmierzyć się z wysokim bezrobociem. Chodzi o to, by nie tylko domagać się od Grecji ofiar, ale też pokazać jej drogę wzrostu - wyjaśnił.

Niezdolna do spłaty swych długów Grecja wiosną ubiegłego roku była pierwszym krajem strefy euro, który zwrócił się o pomoc do UE i MFW. Dziś kraj wciąż jest pogrążony w kryzysie. Grecja nie sprostała programowi oszczędnościowemu, ma kłopoty ze ściąganiem podatków (szacuje się, że jedna trzeci populacji ich nie płaci) i prywatyzacją.