Według cząstkowych danych Państwowej Komisji Wyborczej zebranych z 91 proc. obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS wyprzedziło Platformę Obywatelską. Na podstawie tych danych stworzyliśmy listę 51 prawdopodobnych europosłów. Wykaz ten może się jeszcze zmienić. Będziemy go aktualizować.


Prawo i Sprawiedliwość

Według cząstkowych danych PiS uzyskał 32,35 proc. głosów. To oznacza, że wprowadzi do Parlamentu Europejskiego 19 deputowanych

Spośród kandydatów PiS mandaty zdobyli:

1.       Janusz Wojciechowski,

2.       Bolesław Piecha,

3.       Tomasz Poręba,

4.        Ryszard Czarnecki,

5.       Kosma Złotowski,

6.       Zdzisław Krasnodębski,

7.       Dawid Jackiewicz,

8.       Karol Karski,

9.       Marek Gróbarczyk,

10.   Anna Fotyga,

11.   Andrzej Duda,

12.   Jadwiga Wiśniewska,

13.   Ryszard Legutko,

14.   Mirosław Piotrowski,

15.   Kazimierz Michał Ujazdowski,

Prawdopodobnie PiS w PE będą reprezentować również:

16.   Zbigniew Kuźmiuk,

17.   Witold Waszczykowski,

18.   Marek Jurek,

19.   Stanisław Ożóg 

Platforma Obywatelska

 

W Parlamencie Europejskim 19 deputowanych będzie mieć także druga w wyborach Platforma Obywatelska. Partia rządząca zdobyła 31,29 proc.

1.       Jerzy Buzek,

2.       Danuta Huebner,

3.       Bogdan Zdrojewski,

4.       Róża Thun,

5.       Janusz Lewandowski,

6.       Jacek Saryusz-Wolski,

7.       Dariusz Rosati,

8.       Barbara Kudrycka,

9.       Elżbieta Łukacijewska,

10.   Danuta Jazłowiecka,

11.   Julia Pitera,

12.   Jan Olbrycht,

13.   Michał Kamiński,

14.   Jarosław Wałęsa,

15.   Adam Szejnfeld,

16.   Marek Plura

Prawdopodobnie mandat zdobędą także:

17.   Bogdan Wenta,

18.   Michał Boni,

19.   Jan Rostowski

SLD UP

Koalicja SLD i UP zdobyły 9,55 proc. głosów. A to oznacza 5 mandatów w europarlamencie

Z listy SLD-UP w PE znajdą się:

1.        Janusz Zemke,

2.       Adam Gierek,

3.       Lidia Geringer de Oedenberg,

4.       Bogusław Liberadzki,

5.       Krystyna Łybacka.

Polskie Stronnictwo Ludowe

PSL według ostatnich danych zdobyła 7,21 proc. i będzie mieć 4 mandaty

Europosłowie PSL to:

1.       Czesław Siekierski,

2.       Jarosław Kalinowski,

3.       Krzysztof Hetman,

4.       Andrzej Grzyb.


Nowa Prawica

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego zdobyła w wyborach 7,06 proc. Tym samym wprowadzi do Brukseli 4 swoich członków.

Nowa Prawica wprowadziła do PE:

1.       Janusza Korwin-Mikkego,

2.       Roberta Iwaszkiewicz,

3.       Stanisława Żółtka,

4.       Michała Marusika.