Dziś ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego. O godz. 9 uczniowie III klas gimnazjów w całym kraju przystąpili do egzaminu z języka obcego. Arkusze z testów z języka angielskiego i propozycje odpowiedzi opublikujemy po południu na RMF 24!

Dzisiejszy egzamin z języka obcego przeprowadzany jest na dwóch poziomach: obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Tak jak w poprzednich dniach, na RMF 24 znajdziecie arkusze zadań z języka obcego i propozycje odpowiedzi z j. angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Prace uczniów każdorazowo są kodowane; później testy będą sprawdzać egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu, to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE ZADAŃ I ROZWIĄZANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ I ROZWIĄZANIA Z MATEMATYKI

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Co musisz zabrać ze sobą? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ

Na stronie RMF24 opublikujemy arkusze egzaminacyjne wraz z propozycjami odpowiedzi. 

(abs)