Unia Europejska pozostaje nieugięta. "Umowa dotycząca warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie podlega renegocjacji" – napisał rzecznik szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w oświadczeniu skonsultowanym ze stolicami 27 krajów UE.

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Płn. - tzw. backstop, na nowy, alternatywny zapis.

Jak poinformował rzecznik Tuska w przesłanym oświadczeniu, stanowisko, które prezentuje, zostało omówione z rządami 27 państw członkowskich.

W dokumencie zaznaczono, że zawarte  w ubiegłym roku "porozumienie rozwodowe" jest i pozostaje najlepszym, a także jedynym sposobem zapewnienia uporządkowanego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Mechanizm backstopu jest częścią tej umowy, która nie jest otwarta do renegocjacji. Konkluzje Rady Europejskiej z grudnia są bardzo jasne w tej kwestii; (...) wzywamy rząd Wielkiej Brytanii, aby jak najszybciej wyjaśnił swoje zamiary dotyczące dalszych kroków - wskazał rzecznik szefa Rady Europejskiej.

Dodał jednocześnie, że gdyby intencje Wielkiej Brytanii dotyczące przyszłego partnerstwa miały ewoluować, Unia Europejska byłaby gotowa ponownie rozważyć swoją ofertę i dostosować treść oraz poziom ambicji zawartych w deklaracji politycznej, przestrzegając przy tym ustalonych zasad. Deklaracja ta dotyczy przyszłych relacji UE i Wielkiej Brytanii.

Gdyby istniał uzasadniony wniosek Zjednoczonego Królestwa w kwestii przedłużenia (ram czasowych wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - PAP), 27-ka jest gotowa rozważyć go i zdecydować w tej kwestii jednomyślnie - zastrzegł. Dodał, że państwa członkowskie podejmą tę decyzję biorąc pod uwagę uzasadnienie takiego wniosku i czas ewentualnego przedłużenia, a także potrzebę zapewnienia funkcjonowania instytucji UE.

Będziemy kontynuować przygotowania do wszystkich scenariuszy, w tym tego bez umowy ws. Brexitu. Będziemy również kontynuować unijny proces ratyfikacji porozumienia zawartego z rządem Wielkiej Brytanii - podsumował rzecznik.

Opracowanie: