"Konkursy były nieważne. Tym samym również nieważny będzie wybór sędziów Sądu Najwyższego" - ogłosił szef Stowarzyszenia Sędziów Polski Iustitia. Jak sędziowie uzasadniają swoje stanowisko?

Twierdzą, że ogłoszenie konkursów na to stanowisko jest nieważne, bo łamie konstytucję. Nie ma na przykład kontrasygnaty premiera.

Według nich mamy do czynienia również z łamaniem zasady bezstronności, bo Krajowa Rada Sądownictwa korzystała z czarnej listy sędziów przygotowanej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Są także zbyt niskie wymagania wobec nowych sędziów Sądu Najwyższego.

Mówiąc krótko, obecnie łatwiej dostać się do Sądu Najwyższego niż do Sądu Rejonowego. Cała działalność organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa ma jeden prosty cel: jak najszybsze obsadzenie Sądu Najwyższego swoimi sędziami  - mówi prezes Iustiti profesor Krystian Markiewicz.

"Z żalem obserwujemy obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa, w skład którego wchodzą sędziowie wybrani przez dwa ugrupowania polityczne. Członkowie tego organu, w tym sędziowie, wypowiadają się językiem polityków partii rządzącej, wspierają ich w działaniach uderzających w niezależnych sędziów" - napisano w stanowisku stowarzyszenia.

"Kluczem do kariery sędziowskiej staje się wyparcie się I Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf, która jest nim do kwietnia 2020 r. Ten sam organ negatywnie zaopiniował kilkoro sędziów Sądu Najwyższego, cieszących się ogromnym szacunkiem i autorytetem. Nie mamy zaufania do rzetelności procedury nominacyjnej przed tym organem" - dodano.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca br. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. W obwieszczeniu wskazano, że do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Również w piątek w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zgodnie z nim przewidziano dwa stanowiska sędziowskie w Izbie Finansowej NSA.

Wolne stanowiska sędziów w SN są związane m.in. ze zmianami w strukturze Sądu Najwyższego, które zostały wprowadzone nową ustawą o SN. Zgodnie z tą ustawą obok funkcjonujących obecnie w SN Izb, powstają dwie nowe Izby: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. W związku z tą reformą w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidzianych jest 20 wakatów sędziowskich, a w Izbie Dyscyplinarnej 16.

(nm)