​Kancelaria Sejmu udostępniła 10 z 18 nazwisk kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Po weryfikacji udostępnione zostały między innymi opinie przełożonych, dotyczące jakości pracy sędziów - informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Oceny sędziów są w większości pozytywne. Głównymi kryteriami są: sprawność, czyli to jak szybko zapadały wyroki, i poziom merytoryczny. 

Pod tym kątem wątpliwości może budzić dorobek Mariusza Witkowskiego z sądu rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Sędzia, co prawda, od lat jest bardzo wydajny, ale w ostatnich latach jego wyroki były wielokrotnie zmieniane. 

Jak czytamy "jego stabilność orzecznictwa w postępowaniu apelacyjnym była bardzo niska". W ubiegłym roku skuteczność sędziego to 27,5 procent. Dokładnie połowa wyroków została zmieniona, a jedną piątą uchylono. W wielu przypadkach Witkowski nie rozpoznał istoty sprawy. 

Z kolei, w opinii o dorobku innego kandydata - Grzegorza Furmankiewicza, czytamy, że "współpraca z nim przez większość sędziów z Sądu Rejonowego w Jaśle, nie jest oceniana pozytywnie". 

Zgłoszenia kandydatów do KRS na stronie Sejmu

Dziś upubliczniono personalia kolejnych pięciu kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Są to: Jędrzej Kondek, Ewa Łąpińska, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka i Mariusz Witkowski.

Wcześniej CIS poinformowało, że jako kandydatów na członków KRS zgłoszono: Roberta Pelewicza, Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza, Teresę Kurcyusz-Furmanik i Leszka Mazura.

Kim są kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa?

Jędrzej Kondek jest sędzią Sądu Rejonowego w Warszawie, od grudnia ub. r. zastępca przewodniczącego wydziału gospodarczego w tym sądzie. Wcześniej pracował jako radca prawny. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował. Autor jednej monografii, kilkunastu artykułów naukowych dotyczących prawa cywilnego, współautor komentarzy do kodeksu cywilnego, procedury cywilnej i historii prawa; sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Ewa Łąpińska, orzeka w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Jaworznie, dwukrotnie pełniła funkcję prezesa tego sądu., była też delegowana do Sądu Okręgowego w Katowicach. Uczestniczyła w licznych szkoleniach;, absolwentka studiów podyplomowych na UW i UJ.
Maciej Andrzej Mitera orzekał w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy i SR dla Warszawy Woli; obecnie jest sędzią, głównym specjalistą w departamencie legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, na KUL i Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autor kilku prac naukowych.

Pawełczyk-Woicka od stycznia br. jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Przy wyborach 1989 r. pracowała jako wolontariuszka w Komitecie Obywatelskim. Była sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, była tez delegowana do Sądu okręgowego w Warszawie i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Członkini Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Należy do Iustitii, była wiceprezesem krakowskiego oddziału stowarzyszenia.

Mariusz Witkowski jest sędzią i prezesem SR w Siemianowicach Śląskich. Jak napisano w zgłoszeniu, "podczas ogólnopolskiej konferencji Sędzia a Konstytucja w 2017 r. sprzeciwiał się propagowaniu rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją RP, wskazując, iż w tym zakresie kompetencje posiada Trybunał Konstytucyjny". Jest członkiem komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy ministrze sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach; wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i prokuratury oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Informacje zamieszczone przez CIS zawierają nazwiska pełnomocników zgłaszających kandydatury, nie ma jednak nazwisk sędziów lub obywateli zgłaszających kandydatów.

Jak poinformował wcześniej PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości". Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło ich 18.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Kluby PO i Nowoczesnej zapowiedziały, że nie wezmą udziału we wskazywaniu i wyborze sędziów-członków KRS przez Sejm. Także klub PSL, jeszcze na początku grudnia, podczas debaty sejmowej, informował, że nie zgłosi swoich kandydatów do nowej KRS. Kukiz'15 oświadczył, że weźmie udział w wyborze sędziów do KRS, jednak nie wskaże własnych kandydatów; na poparcie tego ugrupowania będą mogli liczyć kandydaci zgłoszeni przez obywateli.

W styczniu KRS zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.

(ph)