Bardzo wysokie stężenie pyłu w powietrzu utrzymuje się od kilku dni w województwie śląskim. Najgorsza sytuacja jest w Wodzisławiu Śląskim. Tam dopuszczalne normy przekroczone są o blisko 1500 procent. Nieco mniejsze stężenia zanotowano w Zabrzu, Rybniku i Sosnowcu.

W Wodzisławiu Śląskim, Rybniku i Żywcu progi alarmowe przekroczone są już piątą dobę z rzędu. W miastach tych systematycznie rośnie także zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki.

Bardzo wysokie przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu utrzymują się szczególnie w miastach, a także w kotlinach górskich, dolinach i obniżeniach terenu. Na tych obszarach szczególnie dotkliwe są skutki spalania węgla oraz śmieci w domowych kotłowniach i piecach.

Urząd marszałkowski woj. śląskiego ponownie wydał wczoraj ostrzeżenie o przekroczonym stężeniu pyłu zawieszonego. Najbardziej narażone na drażniące działanie pyłu są osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i na niewydolność krążenia (szczególnie starsi i dzieci), a także wykonujące wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu. Chorym - w razie nasilenia niekorzystnych objawów - specjaliści zalecają kontakt z lekarzem.

Osoby starsze i dzieci powinny zostać w domu

Osoby najmocniej odczuwające skutki zanieczyszczeń powietrza powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz oraz wysiłku fizycznego na powietrzu - zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu. Zaleca się też, by chorzy mający trudności z oddychaniem pozostawali w zamkniętych pomieszczeniach.

Samorząd woj. śląskiego zaapelował do mieszkańców rejonów, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń, o ograniczenie ruchu samochodowego, rezygnację ze spacerów z dziećmi, ograniczenie spalania paliw, takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie - gdzie to możliwe - do ogrzewania pomieszczeń gazu bądź grzejników elektrycznych.

Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i ciekłych. Zawiera m.in. drobinki węgla (sadzy), substancje lotne: siarczany, azotany, chlorki, a także substancje toksyczne: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany.