Do końca roku, 2300 pracowników służby zdrowia w łódzkiem straci pracę. To jeden ze skutków programu restrukturyzacji placówek. Autorem programu jest Regionalny Komitet Sterujący.

W skład komitetu wchodzą przedstawiciele gmin, powiatów, Izby Lekarskiej i Zarząd Województwa. Pieniądze daje Ministerstwo Zdrowia. Zwolnienia to niestety smutna konieczność – mówi prof. Adam Dziki, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przypuszcza jednak, że zwolnione osoby nie ustawią się w kolejce po zasiłek. „W miejsce jednych zakładów pewnie powstaną drugie i biały personel, myślę znajdzie zatrudnienie” – mówił prof. Dziki. Na odprawy dla zwalnianych przeznaczono 3,5 miliona złotych. Cała pula przyznana przez resort zdrowia to ponad 15 milionów złotych. Restrukturyzacja zakłada także zakup nowego sprzętu, remonty i zmianę organizacji poszczególnych oddziałów – na to mają być przeznaczone pozostałe pieniądze. Dyrektorzy szpitali, choć niechętnie, mówią, że zgadzają się na wprowadzenie programu i zwolnienie wielu pracowników. Ministerstwo Zdrowia już zaakceptowało pomysł a Urząd Marszałkowski czeka teraz na pieniądze aby wprowadzić program w życie.

16:00