Przodkowie człowieka używali kamiennych narzędzi do odcinania miesa upolowanych zwierząt od kości nawet milion lat wcześniej, niż dotąd przypuszczaliśmy. Przekonują o tym opublikowane na łamach czasopisma "Nature" wyniki badań szczątków zwierząt znalezionych w rejonie Afar w Etiopii. Naukowcy z California Academy of Sciences i niemieckiego Instytutu Maxa Plancka ocenili, że kości ze śladami po ostrych narzędziach pochodzą sprzed 3,4 miliona lat.

Do tej pory najstarsze ślady użycia narzędzi do oprawiania zwierząt pochodziły sprzed 2,5 miliona lat. Teraz okazuje się, że te ważną dla rozwoju społeczności umiejętność, praprzodkowie człowieka posiedli znacznie wcześniej. Kości ssaków, jednego o rozmiarach krowy, drugiego nieco mniejszego, odkopano zaledwie 200 metrów od miejsca, w którym dziesięć lat temu znaleziono najbardziej kompletny szkielet naszego przodka, australopiteka sprzed 3 milionów 300 tysięcy lat. Być może on także potrafił już używać narzędzi.

Badania kości pokazały, że ślady powstały na ich powierzchni jeszcze przed tym, jak skamieniały, nie były więc skutkiem ich późniejszych losów. Po raz kolejny i z pewnością nie ostatni ziemia Etiopii ujawniła ślady, które każą zmieniać podręczniki paleoantropologii.