Czynniki genetyczne męskiego chromosomu płciowego Y mogą częściowo tłumaczyć większą podatność mężczyzn na choroby wieńcowe serca - wynika z brytyjsko-australijskich badań, które zaprezentowano na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Sztokholmie. Choroba wieńcowa serca jest znacznie częstsza wśród mężczyzn niż wśród kobiet z tych samych grup wiekowych.

Można podejrzewać, że przyczynia się do tego zarówno odmienny styl życia panów, np. częstsze palenie papierosów, jak i hormony. Ale jedną z potencjalnych przyczyn tych różnic mogą być czynniki genetyczne zlokalizowane na męskim chromosomie płciowym Y, który nie występuje u kobiet - mówi biorący udział w badaniach Nilesh J. Samani z Uniwersytetu w Leicester.

Aby sprawdzić tę hipotezę, brytyjscy naukowcy wraz z kolegami z Australii przeprowadzili badania genetyczne wśród blisko 3 tys. niespokrewnionych ze sobą biologicznie mężczyzn z Wielkiej Brytanii, z czego 1295 cierpiało na chorobę wieńcową. Przeanalizowano różnice w sekwencji DNA chromosomu Y. Są one dziedziczone z ojca na syna i przeważnie powiązane z konkretnymi regionami geograficznymi, dlatego pozwalają określić, skąd pochodzili przodkowie danego mężczyzny.

Nasze badania wykazały, że różnice genetyczne dotyczące chromosomu Y mogą mieć wpływ na ryzyko choroby wieńcowej i częściowo mogą też tłumaczyć większe predyspozycje mężczyzn do tego schorzenia - powiedział Samani.