Naukowcy z Chapman University postanowili sprawdzić, czy liczba partnerów seksualnych zależy od wzrostu i wagi, a dokładnie w wzrostu i proporcji jednego do drugiego wyrażonej przez indeks masy ciała, czyli BMI. Badaniami objęto ponad 60 tysięcy mężczyzn i kobiet w wieku od 30 do 44 lat. Wyniki, opublikowane na łamach czasopisma "Evolutionary Psychology" wskazują, że jeśli nawet taka zależność istnieje, to jest nieznaczna i dotyczy osób o skrajnych wartościach zarówno wzrostu, jak i BMI.

Naukowcy z Chapman University postanowili sprawdzić, czy liczba partnerów seksualnych zależy od wzrostu i wagi, a dokładnie w wzrostu i proporcji jednego do drugiego wyrażonej przez indeks masy ciała, czyli BMI. Badaniami objęto ponad 60 tysięcy mężczyzn i kobiet w wieku od 30 do 44 lat. Wyniki, opublikowane na łamach czasopisma "Evolutionary Psychology" wskazują, że jeśli nawet taka zależność istnieje, to jest nieznaczna i dotyczy osób o skrajnych wartościach zarówno wzrostu, jak i BMI.
zdj. ilustracyjne / McPHOTO /PAP/EPA

Średnia, a dokładnie mediana liczby partnerów wskazanych przez ankietowanych wyniosła 8. Przy czym 58 procent mężczyzn i 56 procent kobiet przyznało się do ponad 5 partnerów, zaś 29 procent mężczyzn i 23 procent kobiet zadeklarowało ponad 14.

Badacze spodziewali się, że wyżsi mężczyźni będą bardziej popularni, co potwierdziło się tylko częściowo. Mniej partnerek (5) deklarowali tylko rzeczywiście najniżsi, u pozostałych mediana utrzymywała się na poziomie 7. Przeciętnie mężczyźni średniego wzrostu lub wysocy i bardzo wysocy wskazywali na 1 do 3 partnerek więcej, niż bardzo niscy.

"Ten wynik potwierdza, że wzrost ma pewne znaczenie przy dobieraniu się w pary, kobiety wolą wyższych od siebie mężczyzn, ale najwyraźniej mają granicę, powyżej której różnice nie grają już tak istotnej roli" - przyznaje pierwszy autor pracy, profesor David Frederick z Chapman University. W przypadku kobiet zależność była jeszcze mniej zauważalna, przy czym najmniejszą liczbę partnerów deklarowały kobiety najniższe. Od 155 centymetrów do 190 praktycznie nie było już różnicy.

W przypadku BMI (stosunku wagi w kilogramach do kwadratu wzrostu w metrach) zależność też nie była duża. Różniła się jednak w przypadku mężczyzn i kobiet. O ile największą liczbę partnerek deklarowali mężczyźni o przeciętnym BMI, czyli o normalnej wadze lub lekkiej nadwadze (BMI od 25 do 35), w przypadku kobiet od BMI równego 21 wzwyż praktycznie nie było różnicy. Mniejszą liczbę partnerów deklarowały tylko kobiety najszczuplejsze.

"Można wymienić kilka prawdopodobnych przyczyn, dla których kobiety o najniższym BMI deklarują najmniejszą liczbę partnerów" - mówi dr Frederick - "Mogą cierpieć z powodu anoreksji i ze względu na brak satysfakcji z własnego wyglądu, nie chcieć się pokazywać, niska waga może też oznaczać inne choroby".

W podsumowaniu pracy autorzy przyznają, że zaobserwowane efekty są zaskakująco niewielkie. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że rzeczywiście spodziewali się czegoś bardziej znaczącego. Być może fakt, że liczba partnerów seksualnych to informacja intymna i nie sposób sprawdzić, na ile prawdziwie podawana sprawia, że takie badania z góry obarczone są dużą niepewnością. Nie ma na to rady.