To scenariusz absolutnie realny. Do 2042 roku biali Amerykanie będą stanowić mniej niż połowę mieszkańców Stanów Zjednoczonych – przewiduje amerykańskie biuro spisów powszechnych. Wcześniej obliczano, że biała ludność USA stanie się mniejszością dopiero osiem lat później.

Swoje przewidywania biuro spisów powszechnych opiera na liczbie urodzin i zgonów oraz wskaźnikach imigracji. Według urzędu, już niedługo obecne mniejszości narodowe będą stanowiły 55 procent populacji Stanów Zjednoczonych. Do 2050 roku ma się podwoić liczba zamieszkujących w USA Latynosów. Afroamerykanie będą stanowić 15 procent społeczeństwa. Znacznie bardziej powiększy się natomiast udział Azjatów w ogólnej wielkości populacji – wzrośnie on z obecnych 4 do 9 procent.

Ogólna liczebność społeczeństwa Stanów Zjednoczonych zwiększy się z dzisiejszych 305 do 439 milionów w 2050 roku.

Biuro spisów powszechnych zastrzega jednak, że jego szacunki mogą ulec zmianom – głównie pod wpływem polityki imigracyjnej, zmian kulturowych czy katastrof naturalnych.