"S", "G" a może żaden? W Poznaniu trwa zamieszanie wokół projektu odbudowy Zamku Królewskiego. W lutym Komitet Odbudowy Zamku ogłosił konkurs na projekt Zamku i wybrał Komisję Konkursową. Ta 8 maja przedstawiła zwycięski projekt "S"...

Komitet nie zgodził się jednak z werdyktem, twierdząc, że przeprowadzono zbyt wiele głosowań i 23 maja ogłosił, że zwyciężył projekt "G", który wygrał w drugim z czterech głosowań.

O kontrowersjach wokół odbudowy Zamku reporter RMF Dariusz Goliński rozmawiał z członkami Komisji Konkursowej: Marią Strzałko i Januszem Pazderem oraz z Przewodniczącym Komitetu Odbudowy, senatorem Włodzimierzem Łęckim. Posłuchaj:

Wieczorem ma odbyć się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, ale o jego ostatecznych losach zdecyduje prawdopodobnie Urząd Nadzoru Zamówień Publicznych.

11:10