6 listopada 2019 o godz. 18.00 w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Rozmowy o Człowieku". Profesor Dominika Dudek zaprosiła do rozmowy prof. Jerzego Bralczyka. Tematem będzie: Prawda i kłamstwo w języku.

Mam nadzieję, że "Rozmowy o Człowieku" ze wspaniałymi, mądrymi i pięknymi ludźmi będą otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności. Tego Państwo i sobie życzę, dedykując nasze spotkania pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego - człowieka o pięknym umyśle - przekonuje organizatorka spotkań prof. dr hab. Dominika Dudek.

Dziedzina, którą reprezentuję - psychiatria - uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach - dodaje. Nie ma nic cenniejszego i bardziej wzbogacającego niż spotkanie z mądrym człowiekiem - zaznacza.

W ramach cyklu zaplanowano spotkania, którymi gośćmi będą:

20.11 Adam Daniel Rotfeld "Między ładem a bezładem"

04.12 Aleksander Doba "Podróże ekstremalne"