Bogdan Zdrojewski planuje powołać nową instytucję - Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie - współprowadzoną przez ministra kultury i Fundację xx. Czartoryskich. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Obecnie Muzeum xx. Czartoryskich jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie.

W warszawskiej siedzibie MKiDN minister kultury Bogdan Zdrojewski i książę Adam Czartoryski podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Jego celem statutowym będzie "kształtowanie tożsamości narodowej społeczeństwa poprzez udostępnianie, przechowywanie i ochronę zbiorów (...), co stanowi wypełnienie woli twórców zbiorów Czartoryskich - księżnej Izabeli Czartoryskiej i ks. Władysława Czartoryskiego".

Zdaniem Zdrojewskiego podpisanie dokumentu oznacza zakończenie jednego z etapów porządkowania spraw związanych z cenną kolekcją Fundacji XX. Czartoryskich w Polsce. Jak zauważył, Muzeum Narodowe w Krakowie konsekwentnie utrzymywało, że kolekcja Czartoryskich musi mieć dobrą opiekę, pozostać w Krakowie, nie może zostać podzielona, że muszą zostać uporządkowane kwestie prawne. Jak pokazało ostatnie 20 lat, nie było szans na to, aby to uczynić w obrębie Muzeum Narodowego - tłumaczył szef resortu kultury.