Z wielkim rozmachem w kolejną, 598. rocznicę słynnej bitwy na Polach Grunwaldzkich, starły się armie dowodzone przez króla Władysława Jagiełłę i wielkiego mistrza zakonnego Ulricha von Jungingena. Historii stało się zadość - wygrało rycerstwo polsko-litewskie.

Jesteśmy pod wrażeniem - mówili reporterowi RMF FM licznie zgromadzeni widzowie:

Z okazji rocznicy list przysłał prezydent Lech Kaczyński: W 1410 roku na polach rozciągających się między Grunwaldem, Stębarkiem i Łodwigowem rozegrało się jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas przypomniał, że za dwa lata Grunwald czeka jubileusz 600-lecia bitwy. Samorząd już szykuje z tej okazji sympozja, konferencje i publikacje. Za 40 milionów złotych rozbuduje też infrastrukturę na polach grunwaldzkich.