Na koronie opolskiego amfiteatru, w dniu rozpoczęcia festiwalu piosenki, stanie pomnik Agnieszki Osieckiej. Jego autorem jest nyski rzeźbiarz, Marian Molenda.

Obecnie gipsowy model jest w odlewni. Będzie gotowy 15 maja. Kilka dni później rozpocznie się montaż kameralnej rzeźby na koronie amfiteatru. Pomnik jest mobilny i po zakończeniu festiwalu piosenki zostanie przewieziony na swoje stałe miejsce na terenie Uniwersytetu Opolskiego.

Marian Molenda, nyski rzeźbiarz nigdy nie spotkał się z poetką. Zmuszony był do korzystania ze zdjęć. Miał jednak konsultantów. Uwagi przekazywały mu córka Agnieszki Osieckiej, Agata Passent oraz Magda Umer. Do tego grona dołączył też Jeremi Przybora, który przypomniał, że Agnieszka Osiecka miała bardzo piękne uszy.

16:55