Brytyjska mennica rumieni się ze wstydu. Na jubileuszowej monecie upamiętniającej 800. rocznicę wydania Magna Carta pojawił się szkolny błąd. 2-funtowa moneta przedstawia króla Jana Bez Ziemi, trzymającego w jednej ręce gęsie pióro, a w drugiej gotowy do podpisania dokument. Problem polega na tym, że Magna Carta nie została podpisana. Odciśnięto na niej królewską pieczęć.

Zdaniem komentatorów, fakt ten znany jest uczniom przygotowującym się do matury - współpracujący z mennicą eksperci również powinni mieć taką wiedzę.

Rzecznik mennicy przyznał, że wizerunek króla Jana nie odzwierciedla wiernie rzeczywistych wydarzeń, ale projektantom monety zależało na symbolicznym przedstawieniu aktu powstania Magna Carta.

Wielka Karta Swobód była kamieniem milowym w walce o prawa człowieka na całym świecie - podkreśla przedstawiciel brytyjskiej mennicy. Magna Carta ograniczyła monarszą władzę, dając jednocześnie większe prawa poddanym. Choć głównym beneficjentem tego dokumentu była arystokracja, stał się on pierwszym w historii przykładem ograniczenia feudalnego zwierzchnictwa. Jego przesłanie znalazło odzwierciedlenie nawet w Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

(j.)