Psy mogą szczekać, ale nie za dużo, zwłaszcza w nocy, by nie przeszkadzać sąsiadom; nie powinny też robić hałasu, gdy tylko usłyszą dzwonek do drzwi - orzekł włoski Sąd Najwyższy.

Według sędziów należy dążyć do tego, by pies szczekał jak najmniej, poprzez unikanie sytuacji, które mogą spowodować jego zdenerwowanie czy nadmierną ekscytację. W orzeczeniu napisano dosłownie, że właściciele psów muszą powstrzymywać ich nawyk

szczekania "za każdym razem, gdy słyszą dzwonek do drzwi lub czują obecność innych osób w kamienicy".

Jednocześnie sąd zaapelował do innych mieszkańców o "pokojową koegzystencję i tolerowanie przypadków zakłócania spokoju przez psy".