Komisja do spraw sił zbrojnych Izby Reprezentantów opowiedziała się za zmniejszeniem o połowę funduszy, o które ubiega się administracja prezydenta Busha na rozpoczęcie budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach.

Kontrolowana przez Demokratów komisja zmniejszyła o 233 miliony dolarów nakłady na prace badawcze i rozwojowe i o 140 milionów dolarów fundusze na prace konstrukcyjne, uzależniając ich przywrócenie m. in. od ostatecznego zaaprobowania przez oba kraje całego projektu.

Cięć dokonano, mimo sprzeciwu Republikanów i osobistego apelu do członków komisji sekretarza obrony Roberta Gatesa. Komisja dokonała tego posunięcia w ramach prac nad projektem budżetu obronnego na rok finansowy 2009 w łącznej wysokości ponad 540 miliardów dolarów.

Administracja Busha domagała się ponad 710 milionów dolarów na wstępny etap prac przy budowie elementów tarczy w Europie. Komisja ds. sił zbrojnych Senatu wcześniej poparła ten wniosek. Obecnie różnice stanowisk będą musiały być przezwyciężone na forum komisji mieszanej, zanim projekt ustawy trafi na biurko prezydenta.