Pielęgniarki nie powinny już kłuć się w palce. Unia Europejska wprowadza zakaz powtórnego zakładania zatyczek na zużyte igły. Rocznie igłami i innymi ostrymi narzędziami kaleczy się w UE milion osób.

Pielęgniarki i lekarze często kaleczą się, próbując po wykonaniu zastrzyku na nowo nałożyć zatyczkę na igłę, przed wyrzuceniem jej do kosza. Skaleczenie może grozić grozi zakażeniem lub przeniesieniem np. wirusowego zapalenia wątroby oraz HIV.

Rada ministrów UE zakazała więc ponownego nakładania zatyczek. Nałożono także na służby zdrowia krajów członkowskich obowiązek szkolenia personelu medycznego oraz szczepienia.

Personel medyczny ma zostać wszystkim wyposażony w specjalne pojemniki  do wyrzucania zużytych igieł. Polska ma trzy lata na wprowadzenie nowych zabezpieczeń.