Naukowcy przy pomocy wyrafinowanej aparatury uczą się czytać w naszych myślach. Taką sensacyjną, a może i nieco przerażającą, wiadomość przynosi najnowszy tygodnik "Nature".

Przy pomocy funkcjonalnego Magnetycznego Rezonansu Jądrowego udało się zbadać aktywność kory wzrokowej mózgu, odpowiadającą oglądaniu pewnych charakterystycznych obrazów. Najpierw ochotnikom pokazano ponad półtora tysiąca zdjęć z różnymi motywami. Następnie zapisywano aktywność mózgu przy oglądaniu każdego z nich. Potem pokazano im około 100 zdjęć i przy pomocy specjalnego oprogramowania porównywano obrazy aktywności mózgu z tymi zapisanymi wcześniej.

Okazało się, że nawet z 90-procentową skutecznością maszyna potrafiła rozpoznać, co przedstawia oglądane przez człowieka zdjęcie. Naukowcy podkreślają, że to pierwszy krok, by czytać w naszych myślach.