Papież już wcześniej przyjął zaproszenie od patriarchy kościoła ortodoksyjnego Bartłomieja, ale czekał na to co powiedzą władze w Ankarze.

Tym bardziej, że wybór Josepha Ratzingera, sprzeciwiającego się przystąpieniu Turcji do UE spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem w tym muzułmańskim kraju.