Rosja może przedstawić dodatkowe materiały potwierdzające udział zatrzymanego w Polsce szefa emigracyjnego rządu Czeczenii Ahmeda Zakajewa w działalności terrorystycznej. Takie oświadczenie złożył dziś wiceszef komisji spraw zagranicznych Dumy Leonid Słucki.

Wyraził opinię, że udział Zakajewa w działalności terrorystycznej nie budzi wątpliwości. Jest ogromna baza dowodowa. Jeśli będzie trzeba, Moskwa przedstawi jeszcze więcej potwierdzeń - dodał. Dodał też, że Polska - nie idąc za przykładem innych państw europejskich - poważnie odniosła się do wniosku Rosji w sprawie Zakajewa. Budujemy z Polską stosunki dwustronne na podstawie norm prawa międzynarodowego. I te stosunki w ostatnim czasie znacznie posunęły się naprzód - dodał.

Zdaniem Słuckiego ekstradycja Zakajewa wydaje się absolutnie logiczna (...) i odpowiadająca wszystkim normom prawa międzynarodowego. Słucki uważa, że strona polska dokona ekstradycji Zakajewa na wniosek Moskwy.

Ahmed Zakajew, szef emigracyjnego rządu Czeczenii, został rano zatrzymany przez policję i przewieziony do warszawskiej prokuratury. Zakajew poszukiwany jest przez Rosję międzynarodowym listem gończym w związku z zarzutami o terroryzm. Wczoraj Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej potwierdziła, że jeśli Zakajew przyjedzie do Polski, to strona rosyjska zażąda jego ekstradycji.