Klienci linii lotniczych nie mogą być wprowadzani w błąd; cena biletu musi obejmować wszystkie podatki i opłaty dodatkowe - brzmi nowe rozporządzenie Unii Europejskiej. Prawo wchodzi w życie w sobotę, 1 listopada.

Rozporządzenie zobowiązuje wszystkich operatorów lotniczych do podawania wyczerpujących informacji o taryfach. Informacja o dodatkowych opłatach uzupełniających musi być podana w "wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny sposób na początku każdego procesu rezerwacji". Dotyczy to także zakupów przez internet.

Rozporządzenie wprowadza też jednolite i surowe zasady odnośnie koncesji lotniczych. Firmy będą nadzorowane przez władze krajowe "z takim samym rygorem we wszystkich państwach członkowskich". Leasing samolotów zarejestrowanych w UE będzie łatwiejszy, choć wprowadzone zostały bardziej surowe wymagania dotyczące leasingu samolotów z krajów trzecich w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Dzięki nowemu rozporządzeniu pasażerowie w całej UE uzyskają pełniejszą informację o cenach, co ułatwi im porównanie ofert. Dyskryminacja cenowa ze względu na miejsce zamieszkania czy narodowość jest zakazana.