Greccy archeolodzy podczas wykopalisk na wyspie Itaka na Morzu Jońskim odkryli ruiny trzypoziomowego pałacu. Do budowli prowadzą schody wykute w skale. Są to prawdopodobne ruiny pałacu Odyseusza.

O odkryciu poinformował archeolog Thanasis Papadopulos, kierujący zespołem naukowców prowadzącym od 16 lat prace wykopaliskowe na wyspie Itaka. Archeolodzy odnaleźli również studnię zbudowaną około XIII w. p.n.e., a więc w czasie kiedy prawdopodobnie miała miejsce wojna trojańska, opisywana przez Homera w antycznym eposie "Iliada".

Zdaniem naukowców, odkryte ruiny w pełni odpowiadają opisom pałacu Odyseusza zawartym w "Odysei" - drugim z wielkich poematów Homera, który w formie pisanej istnieje przypuszczalnie od VIII w. p.n.e.