W ramach przeciwdziałania recesji bank centralny Stanów Zjednoczonych Federal Reserve (Fed) dokonał kolejnego obniżenia swych stóp procentowych. Dla amerykańskiej stopy podstawowej (federal funds rate), wynoszącej dotąd 1,0 proc., ustalono nową wielkość docelową od 0 do 0,25 proc.

Stopa ta dotyczy oprocentowania doraźnych pożyczek, udzielanych sobie nawzajem przez banki w ramach obracania saldami ich rezerw w Fed. Stopę oprocentowania doraźnych pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez Fed (czyli stopę dyskontową) obniżono o 0,75 punktu procentowego, do 0,5 proc.

Według komunikatu Fed, bank centralny USA użyje wszelkich dostępnych narzędzi dla wspierania powrotu trwałego wzrostu gospodarczego i zachowania stabilności cen.