W Radzie Bezpieczeństwa Białorusi ogłoszono gotowość do przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych z Polską. "Jeśli Warszawa będzie gotowa, chętnie podejmiemy taką inicjatywę" - powiedział Paweł Murawiejko, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa.

Murawiejko zapowiedział, że białoruska armia przeprowadzi ćwiczenia wojskowe między 20 a 26 września.

Co do zasady biorą w nich udział wszystkie elementy organizacji wojskowej państwa. Zaangażowana jest również obrona terytorialna - powiedział Murawiejko na antenie państwowej stacji. Zaznaczył ponadto, że w ćwiczeniach weźmie udział także "milicja ludowa".

Nie sprecyzował jednak, w której części Białorusi odbędą się szkolenia.

Murawiejko ogłosił również gotowość do przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych z Polską.

Jeśli Polacy będą gotowi przeprowadzić z nami ćwiczenia, chętnie podejmiemy taką inicjatywę i zastanowimy się, nad jakimi kwestiami możemy wspólnie pracować - powiedział.

Jak zaznaczył, jest wiele obszarów, w ramach których państwa mogłyby się wspólnie szkolić.

Ćwiczenia mogłyby obejmować obronę przeciwlotniczą w ramach ochrony granicy, ochronę granicy i przeciwdziałanie transgranicznym zagrożeniom związanym z sytuacjami nadzwyczajnymi - zaznaczył.

Jeśli będzie propozycja, pojawi się nasza odpowiedź i będziemy działać - powiedział przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Białorusi.