Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Rau zdecydował w czwartek o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska "w związku z ostatnim wydarzeniami politycznymi". Jego dymisję przyjął szef MSWiA Władysław Stasiak.

W oświadczeniu Rau napisał: stanowisko przyjąłem na wyraźną prośbę poprzedniego ministra SWiA Janusza Kaczmarka - w chwili obecnej uznaję, że moja misja została zakończona.

Obecnie chcę zająć się naukowymi badaniami na rzecz bezpieczeństwa, w realizacji których - jak sądzę - będę dalej przydatny organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępczości - dodał.

Rau został wiceszefem MSWiA w maju bieżącego roku po dymisji Marka Surmacza. Ma 33 lata. W 1997 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w 1999 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2001 r. - tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa i kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Był m. in. pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. zarządzania jakością. Jest też ekspertem w dziedzinie przestępczości zorganizowanej, brał udział m.in. w przygotowywaniu ustawy o świadku koronnym.