Żołnierze z bazy wojskowej we Wrocławiu mogą odetchnąć z ulgą - ich kolega, który od kilku dni przebywa w szpitalu zakaźnym nie jest chory na sepsę.

Badania epidemiologów wykazały, że zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowała u młodego żołnierza bakteria dwoinki. W jednostce zniesiono restrykcje sanitarne.