Z powody topniejącego śniegu i opadów deszczu ogłoszono stan ostrzegawczy na Wisłoce, Wisłoku i Wiśle. W gminie Bojanów koło Stalowej Woli, gdzie wprowadzono alarm powodziowy, podtopionych zostało 57 gospodarstw. W czterech gminach na północnym-wschodzie Małopolski ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

W wyniku topnienia śniegu oraz opadów deszczu podniósł się poziom niektórych rzek. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na rzece Wisłok w Tryńczy k. Przeworska o 72 cm, na Stobnicy w Godowej k. Strzyżowa - o 25 cm, na Mleczce w Gorliczyna k. Przeworska - o 112 cm - powiedział Wiesław Bek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. Spływ wód roztopowych z pól i lasów sprawił, że w gminie Bojanów w powiecie stalowowolskim podtopionych zostało 57 gospodarstwach i 140 ha użytków rolnych.

Wójt gminy Bojanów ogłosił alarm powodziowy. Prowadzony jest stały monitoring oraz działania zabezpieczające. Ułożono 400 worków z piaskiem, aby zabezpieczyć przejazd kolejowy i budynek szkoły we wsi Laski - dodał rzecznik. Z kolei starosta stalowowolski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany oraz Zaklików. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadził również wójt gminy Przeworsk.