Władze Wielbarka na Mazurach proszą rząd o pomoc w odbudowie spalonego gimnazjum. W tej sprawie wysłały już wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kolejny trafi do Ministerstwa Edukacji. Zabytkowy budynek gimnazjum im. Jana Pawła II w spłonął na początku marca.

Ogień strawił cały dach zabytkowego budynku. Ponadto trzeba wyremontować wnętrze gimnazjum, które zostało zalane podczas akcji gaśniczej. Zniszczeniu uległa także część szkolnego sprzętu. Wstępnie straty oszacowano na 3 mln złotych. Część uda się uzyskać z ubezpieczenia, gdy będzie wiadomo, ile brakuje, władze gminy uzupełnią wniosek o dotację, który już wysłały do MSWiA. Dokumenty zostaną wysłane także do Ministerstwa Edukacji.

Jeśli rząd nie pomoże istnieje ryzyko, że aby wyremontować z gimnazjum, trzeba będzie zrezygnować z części planowanych inwestycji.